Trycksaker

Utbildningsplan

Gemensam-utbildningsplan – 2017

Fria bilder

Fria bilder

Arbetsmarknad

Årets undersökning

Vart tog de vägen 2019 (kortversion)

Vart tog de vägen 2019

Bokmärke

Ladda hem och skriv ut ett eget bomärke.
Bokmärke, framsida
Bokmärke, baksida

9 av 10 nyutbildade fritidsledare får jobb!

27 mars 2017
Ny undersökning:
Nio av tio fritidsledare får jobb efter examen Bland de som tog fritidsledar examen under 2016 hade 90 procent en relevant anställning sex månader senare. Det visar en ny undersökning gjord av samverkansorganisationen Fritidsledarskolorna .
−Det är glädjande att kommuner och många andra aktörer ser vilket stort värde som finns i att erbjuda en meningsfull fritid för alla. Fritidsledare i hela Sverige arrangerar varje vecka allt från filmkvällar och fotbollsturneringar till viktiga fikaträffar för nyanlända, säger Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna.
Varje år tar drygt 300 studerande examen från den tvååriga fritidsledarutbildningen, som ges på 21 folkhögskolor runt om i landet. Hela 90 procent av de som tog examen 2016 arbetade ett halvår senare i verksamheter där kompetenser från fritidsledarutbildningen efterfrågas. Av dessa hade 69 procent en tillsvidareanställning, en ökning från 60 procent 2015 och 48 procent 2014.
−Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand.
De flesta fritidsledare jobbar i skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Arbetet spänner över många verksamhetsområden, från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till boenden för barn och unga. Många fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.
För mer information Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna , 0765 – 46 44 17, eva.gullstrand@hvilan.se.
Mikael D Johansson, kursföreståndare Gamleby Folkhögskola och styrelseledamot i Fritidsledarskolorna, 070 – 578 12 16, mikael.d.johansson.gamleby@folkbildning.net.
Kontakta också gärna någon av de folkhögskolor som erbjuder fritidsledarutbildning. De kan även förmedla kontakt med både studerande på fritidsledarutbildningen och yrkesverksamma fritidsledare.
Om undersökningen
Undersökningen gjordes under våren 2017 av Fritidsledarskolorna. Alla 316 studenter som avslutat sin folkhögskoleutbildning till fritidsledare under 2016 tillfrågades. 287 personer svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 91 procent.

Läst en artikel om fritidsledare eller fritidsgårdar?

Har du läst en artikel om fritidsledare eller fritidsgårdar i tidning eller på webben?
Positiv eller negativ.

Tipsa gärna webbmaster.