Fritidsledarutbildningen – En yrkesutbildning på folkhögskola

Fritidsledarutbildningen finns bara på folkhögskola vars frihet och arbetssätt ger dig många möjligheter, både i utbildningen och inför framtiden. Att gå på folkhögskola är att vara tillsammans med människor, ta del av varandras erfarenheter, arbeta självständigt eller i grupp och därigenom växa tillsammans.

Folkhögskolans unika miljö är en bra grund för såväl fritidsledaryrket som för det livslånga lärandet.