Fritidsledarskolorna

Den förening som har till uppgift
• att främja samarbetet mellan de skolor som bedriver fritidsledarutbildning.
• att verka för ett kontinuerligt pedagogiskt utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete.
• att verka för ett fördjupat samarbete med intressenter såväl inom yrkeskår som utbildning.
• att svara för en gemensam utåtriktad informationsverksamhet.