Vart Tog De Vägen?

Undersökningen som genomfördes under 2021 med en svarsfrekvens 89% .

Resultatet visade att av de som gick ut med fullständigt utbildningsbevis hade 86,5% anställning i någon form.

 

Vill du läsa mer så kan du läsa rapporten här  Vart tog de vägen?

Det finns även en kortversion: Vart tog de vägen? Kortversionen