Vart Tog De Vägen?

Årets undersökning besvarades av 192 studerande till fritidsledare och som gick ut juni 2022. Det framkom att av de som tog examen och fick utbildningsbevis (164)  hade 91,5% anställning, till största del tillsvidaretjänst (63%) och vikariat (22%) medan de som slutade men inte fick utbildningsbevis (18 studerande) hade 68% anställning, varvid tillsvidare (44%) och vikariat (17%).

Vart är de anställda? För de som arbetar med relevant för utbildningen, domineras av kommunernas olika arbetsplatser, där de arbetar främst inom skola och fritidsgård.

Fortfarande är efterfrågan stor på fritidsledarnas kompetens och våra studerande får i mycket stor omfattning anställningar som är relevanta för utbildningen.

Läs hela rapporten: Vart tog de vägen