Inlägg av Pierre Rubensson

Fritidsledare – en dold yrkesgrupp i skolans värld

Vilken arbetsgivare vill inte ha en medarbetare som är flexibel, bra på grupprocesser, metoder och konflikthantering med ett främjande förhållningssätt? Skolan står i, och har stått i ett skede där samhället, föräldrar och individer har förväntningar att skolan ska lösa, utbilda och fostra elever i ALLT! Arbetsbördan på lärare minskar attraktionen för yrket och skolledningar […]

Nyansering om vad fritidsgårdar sysslar med och vilka de är till för

Jag avser artikeln i tidningen Kvartal som på måndagen 20 april 2020 publicerade en text av kriminologerna Jerzy Sarnecki och Helena du Rées. Min tolkning av artikeln är att fritidsgårdars syfte är att förebygga brottslighet och att minska droganvändning bland unga. Förvisso kan forskarna ha rätt om att den allmänna uppfattningen är att fritidsgårdar skulle […]