Fritidsledare – en dold yrkesgrupp i skolans värld

Fritidsledare i skolan

Vilken arbetsgivare vill inte ha en medarbetare som är flexibel, bra på grupprocesser, metoder och konflikthantering med ett främjande förhållningssätt?

Skolan står i, och har stått i ett skede där samhället, föräldrar och individer har förväntningar att skolan ska lösa, utbilda och fostra elever i ALLT! Arbetsbördan på lärare minskar attraktionen för yrket och skolledningar famlar och försöker att tänka nytt. Skolan inför förstelärare för att höja status och attraktion samt söker nya kompetenser att komplettera och underlätta för lärare.

En tredjedel av de som examineras från Fritidsledarutbildningen varje år arbetar inom skolans fyra väggar. Flertalet rektorer har upptäckt vilka kompetenser fritidsledaren har, att vara flexibel, arbeta med grupper, hitta lämpliga metoder för sociala sammanhang, vara behjälplig i hantering av konflikter och att möjliggöra för eleverna att hitta en känsla av samhörighet.

Vi har under åren noterat att det finns vaga uppdrag inom skolans organisation för fritidsledarens arbetsuppgifter. Detta gör att många rektorer räds att anställa kompetent personal som kompletterar lärarpersonal i arbetet som inte är ämnesrelaterat. Fritidsledaren i skolan blir kittet mellan lärarpersonal, elev och andra konstellationer inom skolan. Med ett tydligare uppdrag kommer skolan att kunna använda den utbildade fritidsledarens alla kompetenser.

Vi vill uppmärksamma er ansvariga om en yrkesgrupp – fritidsledare med en genuin utbildning i arbetet med barn och ungdomar som oftast finns i skolans verksamhet och som ofta inte har en formell plats och tydligt uppdrag i skolans organisation. Här önskar vi en förändring!

Vi uppmanar därför ansvariga för skolans verksamhet i våra kommuner att formulera tydliga uppdrag till fritidsledaren som samstämmer med deras yrkeskompetens. Då finns förutsättningar för att en plattform kan skapas för fritidsledare i skolans organisation. Ni behöver inte leta länge, kompetensen finns redan där, använd den rätt och skapa utrymme för fritidsledaryrket, ni kommer ha mycket nytta av dem.

Styrelsen för Fritidsledarskolorna

www.fritidsledare.se