Inlägg av Anna

Vart Tog De Vägen?

Årets undersökning 2022 besvarades av 168 personer av de 210 som avslutade fritidsledarutbildningen 2021. frågorna handlar om vad de sysslar med ett halvår efter avslutad utbildning, februari/mars 2022. Resultatet visade att av de som gick ut med fullständigt utbildningsbevis hade 91% anställning i någon form. Vill du läsa mer så kan du läsa rapporten här  […]

Vart Tog De Vägen?

Undersökningen som genomfördes under 2021 med en svarsfrekvens 89% . Resultatet visade att av de som gick ut med fullständigt utbildningsbevis hade 86,5% anställning i någon form.   Vill du läsa mer så kan du läsa rapporten här  Vart tog de vägen? Det finns även en kortversion: Vart tog de vägen? Kortversionen