Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 2
Fritidsledarskolorna

Hej!
Då var det dags för brev nummer två från mig och Fritidsledarskolornas styrelse. Vi har valt att byta
namn till nyhetsbrev och här kommer vi att skriva lite av varje om vad som händer i vår förening.
Än så länge sprids det via fc, och du får gärna sprida detta vidare. Här kommer också finnas bidrag
från alla i styrelsen så läs och njut!
Vårkonferens
Tiden går och snart är det vår!!! Missa inte vårkonferensen som denna gången är förlängs med en
halv dag. Anmälan till Vimmerby fhsk, om du/ni inte redan har gjort detta. Inbjudan med program
ligger i personalmappen på fc.
SeQF
Inte nog med det, kanske är det också denna våren vi sätter punkt för SeqF? Inskick för ansökan
närmar sig. Vi har skickat ut en kallelse till extra årsmöte som kommer att äga rum under
vårkonferensen. Med kallelsen skickade vi också vårt förslag i sin helhet. Vi/jag kommer att
presentera detta förslag och prata lite mer runt detta under detta extra årsmötet.
Vart tog de vägen
Nu har vi fått in material från alla skolor och sammanställningen är klar. Vi filar nu på rapporten
och kortversionen.
När den är klar kommer vi att ta hjälp av marknadsföringsbyrån Westander för att genomföra en
landsomfattande kampanj den 27:mars. Vi kommer också att skicka ut pressmeddelanden regionalt
kring våra medlemsskolor. Detta för att maximera publiciteten kring fritidsledarskolorna strax innan
den 15 april.
Runt den 27: mars föreslår vi att alla som har möjlighet att publicera kortversionen på sina
respektive kanaler (skolans hemsida, FB, lokala arbetsförmedlingen mm.)
Vi har även några andra idéer kring marknadsföring på gång som vi kommer att presentera på
vårkonferensen. ( Mikael Johansson, Daniel Backgård)
Öppen verksamhet och Mucf
Tisdagen den 7 mars var Eva och Marietillsammans med Fritidsforum, Fritidsförbundet barn och
unga med funktionsvariation, Föreningen fritidsledarnas yrkesroll, Kommunal, Kunskapscentrum
för fritidsledarskap (KC), Nackanätverket och svenska settlementförbundet inbjudna till ett samtal
om stöd till öppen verksamhet till Mucf (Maria Nyman, enhetschef)
Anledningen var att Mucf fått i uppdrg av regeringen att under 2017 ”fungera som stöd för den
öppna fritidsverksamheten och erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser samt att stödet
bör utgå i olika verksamheters behov av stöd och utveckling”
Vi fick möjlighet att föra ett samtal om tre frågeställningar som är av största vikt för den öppna
fritidsverksamheten och fritidsledarutbildningarna.
1. Behov av kunskapsutveckling
2. vad kan och bör Mucf stödja
3. vilka vägval bör staten ta i denna fråga
Vi tryckte på kunskapslyft för lärare på fritidsledarutbildningen, utbildning för politiker och
tjänstepersonern inom sektorn, forskning, vikten av att Mucf får ett permanent uppdrag i denna
fråga samt att Mucf kan trycka på andra myndigheter och instanser för insatser. ( vi berättar mer på
vårkonferensen)( Marie Eriksson)
Fritidsledarskolors rektorsnätverk
Sedan många år har vi ett rektorsnätverk för Fritidsledarskolorna. Vi träffas oftast i samband med
det årliga årsmötet och vid vårkonferenser. Dessutom har rektorsnätverket en rektorsrepresentant i
Föreningen Fritidsledarskolorna i samverkan. Sedan senaste årsmötet är jag, Eduardo Gran
Villanueva Contreras, er rektorsrepresentant. Jag är rektor på Folkhögskolan Hvilan och ni får gärna
kontakta mig genom mailen eduardo@hvilan.se eller tel 076-5464402 (sms gärna). Nästa
rektorsträff kommer att genomföras ev. vid vårkonferensen, men ev. följer många rektorer med till
rektorsutbildningen i Barcelona och då kan nästa träff genomföras på plats i Barcelona. För min del
försöker jag kontinuerligt hålla er informerade om viktiga händelser som kan påverka vår
verksamhet och våra folkhögskolor.
Utbildningsplansgruppen har träffats och jobbat vidare med skrivningar kring vår gemensamma
utbildningsplan. Arbetet har skett i samverkan med SeQF-gruppen och alldeles snart föreligger en
första version av utbildningsplanen. Delar av innehållet kommer att diskuteras i grupper på
vårkonferensen där alla har chansen att komma med inspel på hur vi bör formulera vår
gemensamma plan.
Den största förändringen är att gruppen föreslår ett nytt utbildningsområde, professionell
pedagogisk utveckling, vilket innebär att det arbetsplatsförlagda lärandet lyfts ut ur de andra
områdena och får ett eget område.
Inom kort går det ut ett första utkast av utbildningsplanen till skolorna. (Camilla Lundborg)
Så med dessa korta infon hoppas vi att ni är taggade för en innehållsrik vårkonferens. Mer om alla
ovanstående inslag kommer då.

 

Vårhälsningar
Eva Gullstrand samt
resten av styrelsen

Nu är det dags att söka utbildningen som kan förändra livet!

Inte bara för dig som väljer att utbilda dig till fritidsledare utan även för alla de människor, unga och äldre som du kommer att arbeta med om cirka 2 år.

Över 300 personer per år utbildar sig till fritidsledare och väldigt många säger att oavsett om de får jobb som fritidsledare eller ej, så har de stor nytta av utbildningen. Över 80 % får jobb efter utbildningen och av dessa får fyra femtedelar ett första jobb som är relevanta för utbildningen, t.ex. på fritidsgårdar, i skolor och fängelser eller på olika boenden men även inom studieförbund och församlingar. Yrkesområdet är stort!

En fritidsledarutbildning har man alltid nytta av och många vill dra nyttja en fritidsledare. Mindre än 4 % bland de som avslutade sina studier med utbildningsbevis under förra året är arbetssökande nu. Mycket lägre än riksgenomsnittet.

Utbildning är inte bara studier – två år på folkhögskola är en positiv upplevelse som varar livet ut, anser de flest.

Välkommen med din ansökan!
Du kan söka till en eller flera av de 21 skolor som utbildar Sveriges fritidsledare.

Ansökningsblankett hittar du under fliken Ansökningsblankett

Verksamhetsplan för 2015/16

Fritidsledarskolorna i Samverkan har genomfört sitt årsmöte som vanligt i november. Denna gång på Hagabergs folkhögskola.

Verksamhetsplan för 2015-2016, pdf som kanske är mest intressant kan du ladda ner här.

Mer information hittar du under organisation/dokumentbank.

Dokumentation, KiD, Kunskapsutveckling i Dialog, 2014

Inledning
Kunskapsutveckling i Dialog, KiD, är ett partnerskap med fokus på kunskapsutveckling kring mötesplatser på den fria tiden för unga. KiD växte fram och etablerades under år 2008. KiD är ett partnerskap mellan Sveriges kommuner och landsting, Fritidsledarskolorna, Fritidsforum med stöd av Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällsfrågor (Mucf) f.d. Ungdomsstyrelsen. KiD:s syfte är att genom dialog med olika berörda aktörer identifiera behov av kunskapsutveckling, belysa dilemman, utvecklingsbehov och möjligheter med fokus på metod- och kompetensutveckling, policy- och kvalitetsarbete och ungas behov. KiD ska förena det teoretiska och praktiska fältet genom nationella företrädare för kommuner, verksamheter, det civila samhället samt Fritidsledarskolorna. I samarbetet har det funnits möjlighet för de olika aktörerna att gemensamt formulera aktuella frågor för en gemensam utveckling.
Läs hela rapporten

15 april – den dag då ansökan skulle vara hos skolorna, men…..

Alla skolor hade samma och sista ansökningsdag – 15 april.

Men de flesta skolor kan, om de har platser obesatta ta emot sena ansökningar!

Kontakta den skola du är intresserad av direkt om det är något du vill fråga om eller ladda ner ansökningsblanketten och ansök om studieplats snarast.
När du fyller i ansökningsformuläret skriv tydligt och bifoga efterfrågade intyg. Var också noga med att fylla i referenser som skolorna kan kontakta för att få veta lite mer om dig. Flera skolor har webbansökan som du hittar på deras hemsidor