Nu är det dags att söka utbildningen som kan förändra livet!

Inte bara för dig som väljer att utbilda dig till fritidsledare utan även för alla de människor, unga och äldre som du kommer att arbeta med om cirka 2 år.

Över 300 personer per år utbildar sig till fritidsledare och väldigt många säger att oavsett om de får jobb som fritidsledare eller ej, så har de stor nytta av utbildningen. Över 80 % får jobb efter utbildningen och av dessa får fyra femtedelar ett första jobb som är relevanta för utbildningen, t.ex. på fritidsgårdar, i skolor och fängelser eller på olika boenden men även inom studieförbund och församlingar. Yrkesområdet är stort!

En fritidsledarutbildning har man alltid nytta av och många vill dra nyttja en fritidsledare. Mindre än 4 % bland de som avslutade sina studier med utbildningsbevis under förra året är arbetssökande nu. Mycket lägre än riksgenomsnittet.

Utbildning är inte bara studier – två år på folkhögskola är en positiv upplevelse som varar livet ut, anser de flest.

Välkommen med din ansökan!
Du kan söka till en eller flera av de 21 skolor som utbildar Sveriges fritidsledare.

Ansökningsblankett hittar du under fliken Ansökningsblankett

Verksamhetsplan för 2015/16

Fritidsledarskolorna i Samverkan har genomfört sitt årsmöte som vanligt i november. Denna gång på Hagabergs folkhögskola.

Verksamhetsplan för 2015-2016, pdf som kanske är mest intressant kan du ladda ner här.

Mer information hittar du under organisation/dokumentbank.

Dokumentation, KiD, Kunskapsutveckling i Dialog, 2014

Inledning
Kunskapsutveckling i Dialog, KiD, är ett partnerskap med fokus på kunskapsutveckling kring mötesplatser på den fria tiden för unga. KiD växte fram och etablerades under år 2008. KiD är ett partnerskap mellan Sveriges kommuner och landsting, Fritidsledarskolorna, Fritidsforum med stöd av Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällsfrågor (Mucf) f.d. Ungdomsstyrelsen. KiD:s syfte är att genom dialog med olika berörda aktörer identifiera behov av kunskapsutveckling, belysa dilemman, utvecklingsbehov och möjligheter med fokus på metod- och kompetensutveckling, policy- och kvalitetsarbete och ungas behov. KiD ska förena det teoretiska och praktiska fältet genom nationella företrädare för kommuner, verksamheter, det civila samhället samt Fritidsledarskolorna. I samarbetet har det funnits möjlighet för de olika aktörerna att gemensamt formulera aktuella frågor för en gemensam utveckling.
Läs hela rapporten

15 april – den dag då ansökan skulle vara hos skolorna, men…..

Alla skolor hade samma och sista ansökningsdag – 15 april.

Men de flesta skolor kan, om de har platser obesatta ta emot sena ansökningar!

Kontakta den skola du är intresserad av direkt om det är något du vill fråga om eller ladda ner ansökningsblanketten och ansök om studieplats snarast.
När du fyller i ansökningsformuläret skriv tydligt och bifoga efterfrågade intyg. Var också noga med att fylla i referenser som skolorna kan kontakta för att få veta lite mer om dig. Flera skolor har webbansökan som du hittar på deras hemsidor

Vart tog de vägen?

Förra årets undersökning besvarades av 282 personer av de 311 som avslutade fritidsledarutbildningen 2014. Frågorna handlade om vad de sysslade med ett halvår efter avslutad (februari/mars 2015) fritidsledarutbildning.

Resultatet visade att nästan 8 av 10 gick ut med fullständigt utbildningsbevis och av dessa hade sedan 87 % ett arbete. Några få, 5 % var arbetssökande.

93 % av de med utbildningsbevis och anställning bedömer att de arbetar med något som är relevant för utbildningen. Nya arbetsområden öppnar sig och allt fler får anställning inom kommuner, t.ex. inom skola, på HVB-hem, på förskolor.

Helt klart finns det jobb för utbildade fritidsledare!

Hela rapporten hittar du här Vart Tog De Vägen, ut 2014, rapport

Ny rapport om vart de utbildade fritidsledarna, som avslutat sina utbildningar 2014, tagit vägen kommer i april.

För frågor angående rapporten ta kontakt med undertecknad på
bengt.widman@folkbildning.net