Bilderna är fria att användas tillsammans med (i förekommande fall) namn på fotograf i artiklar om fritidsledare eller fritidsledarutbildningen.

Ordföranden i fritidsledarskolorna

Eva Gullstrand

Mikael Johansson

Fritidsledare

Foto: Cajsa Bergstrand

Foto: Sofia Sandqvist Marjanen