Vart tog de vägen?

Förra årets undersökning besvarades av 282 personer av de 311 som avslutade fritidsledarutbildningen 2014. Frågorna handlade om vad de sysslade med ett halvår efter avslutad (februari/mars 2015) fritidsledarutbildning.

Resultatet visade att nästan 8 av 10 gick ut med fullständigt utbildningsbevis och av dessa hade sedan 87 % ett arbete. Några få, 5 % var arbetssökande.

93 % av de med utbildningsbevis och anställning bedömer att de arbetar med något som är relevant för utbildningen. Nya arbetsområden öppnar sig och allt fler får anställning inom kommuner, t.ex. inom skola, på HVB-hem, på förskolor.

Helt klart finns det jobb för utbildade fritidsledare!

Hela rapporten hittar du här Vart Tog De Vägen, ut 2014, rapport

Ny rapport om vart de utbildade fritidsledarna, som avslutat sina utbildningar 2014, tagit vägen kommer i april.

För frågor angående rapporten ta kontakt med undertecknad på
bengt.widman@folkbildning.net